dog kindergarten - JB Szko³a Przewodników Psów
first meeting with a horse :)